Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 8
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 1000 H
0070536 39/ 335/98-C calciicarb.pdf calciicarb.pdf A12AA04 R
CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 100
0017994 39/ 335/98-C calciicarb.pdf calciicarb.pdf A12AA04 R
CALCII CARBONICI 0,5 TBL. MEDICAMENTA 0,5G TBL NOB 50
0089775 39/ 335/98-C calciicarb.pdf calciicarb.pdf A12AA04 R
CALCIUM 500 MG PHARMAVIT 500MG TBL EFF 20
0137119 39/ 472/93-C calcium500.pdf calcium500.pdf A12AA04 R
MAXI-KALZ 1000 1000MG TBL EFF 10
0234737 39/ 665/92-B/C maxikalz10.pdf maxikalz10.pdf A12AA04 R
MAXI-KALZ 1000 1000MG TBL EFF 10
0208836 39/ 665/92-B/C     A12AA04 B
MAXI-KALZ 500 500MG TBL EFF 20
0208837 39/ 665/92-A/C     A12AA04 B
MAXI-KALZ 500 500MG TBL EFF 20
0234738 39/ 665/92-A/C maxikalz50.pdf maxikalz50.pdf A12AA04 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. leden 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. leden 2020 v 00:09