Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 60
0085320 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 100
0085315 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 1000
0085318 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 500
0085317 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 5000
0085321 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 50
0085314 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R
BENFOGAMMA 50MG TBL OBD 30
0085319 86/ 355/95-C benfogamma.pdf benfogamma.pdf A11DA03 R

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 11. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10