Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 647
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 1000
0164664 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 30
0164665 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 60
0164666 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 200
0164667 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 300
0164668 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 600
0164669 18/ 825/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 1X100
0164621 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 9
0164622 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 20
0164623 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 21
0164624 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 30
0164625 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 40
0164626 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 56
0164627 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 4X15
0164628 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 6X14
0164629 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 90
0164630 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 120
0164631 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 200
0164632 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 500
0164633 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 600
0164634 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 17. září 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 31. srpen 2019 v 01:09