Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 673
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
GLUCOMET 750MG TBL PRO 180
0243366 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOMET 750MG TBL PRO 20
0243355 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOMET 750MG TBL PRO 14
0243354 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOMET 750MG TBL PRO 600
0243367 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOMET 750MG TBL PRO 30
0243357 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOMET 750MG TBL PRO 112
0243364 18/ 310/14-C glucomet.pdf glucomet.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 500 MG 500MG TBL FLM 100
0128624 18/ 824/96-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 120
0128625 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 850 MG 850MG TBL FLM 100
0132902 18/ 825/96-C/PI/001/15 glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 30
0119908 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 60
0119909 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 120
0119910 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 20
0119911 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 20
0119912 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 50
0119913 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 50
0119914 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 90
0119915 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 90
0119916 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 100
0119917 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R
GLUCOPHAGE 1000 MG 1000MG TBL FLM 100
0119918 18/ 155/02-C glucophage.pdf glucophage.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09