Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 673
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
STADAMET 1000MG TBL FLM 118 I
0176025 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 180 I
0184246 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 15 I
0019573 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 20 I
0019574 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 30 I
0019575 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 50 I
0019576 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 60 I
0019577 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 90 I
0019578 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 100 I
0019579 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 120 I
0019580 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 150 I
0019581 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 200 I
0019582 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R
STADAMET 1000MG TBL FLM 600 I
0019583 18/ 246/05-C stadamet.pdf stadamet.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 10 20 29 30 31 32 33 34

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 28. červenec 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05