Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 56
0127315 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 60
0127317 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 84
0127318 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 90
0127319 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 100
0127320 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 120
0127321 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 180
0127322 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 250
0127323 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 300
0127324 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 30
0127325 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 60
0127327 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 100
0127328 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 200
0127329 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 250
0127330 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 500
0127331 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 28
0127290 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 30
0127291 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 50
0127292 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 56
0127293 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 60
0127294 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09