Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 673
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 100
0127298 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 120
0127299 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 180
0127300 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 250
0127301 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 270
0127302 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 30
0127303 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 60
0127304 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 100
0127305 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 250
0127307 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 400
0127308 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 500MG TBL FLM 500
0127309 18/ 595/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 20
0127310 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 28
0127311 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 30
0127312 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 40
0127313 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 50
0127314 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 56
0127315 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 60
0127317 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 84
0127318 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R
METFORMIN SANDOZ 850MG TBL FLM 90
0127319 18/ 596/15-C metformins.pdf metformins.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10