Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
DIAREG 1000MG TBL FLM 60 II
0225521 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 70 II
0225522 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 80 II
0225523 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 90 II
0225524 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 98 II
0225525 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 100 II
0225526 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 120 II
0225527 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 180 II
0225528 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 20 I
0225529 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 30 I
0225530 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 40 I
0225531 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000MG TBL FLM 50 I
0225532 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 20 II
0186483 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 30 II
0186484 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 40 II
0186485 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 50 II
0186486 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 56 II
0186487 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 60 II
0186488 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 70 II
0186489 18/ 162/14-C     A10BA02 B
DIAREG 1000 MG POTAHOVANÉ TABLETY 1000MG TBL FLM 80 II
0186490 18/ 162/14-C     A10BA02 B

‹‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 7 10 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09