Vyhledávání












Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 661
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 90
0219727 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 100
0219728 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 112
0219729 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 120
0219730 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 180
0219731 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 600
0219732 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 14
0196291 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 600
0196304 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 180
0196303 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 120
0196302 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 20
0196292 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 100
0196300 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 90
0196299 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 84
0196298 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 60
0196297 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 56
0196296 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 50
0196295 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 30
0196294 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 28
0196293 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 112
0196301 18/ 310/14-C     A10BA02 B

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 20. srpen 2019 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2019 v 01:09