Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 673
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 50
0219723 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 30
0219722 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 28
0219721 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 20
0219720 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 600
0219732 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN ACTAVIS RETARD 750 MG 750MG TBL PRO 14
0219719 18/ 310/14-C     A10BA02 B
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 180 I
0229882 18/ 162/14-C     A10BA02 B
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 20 II
0243829 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 30 II
0243830 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 40 II
0243831 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 50 II
0243832 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 56 II
0243833 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 60 II
0243834 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 70 II
0243835 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 80 II
0243836 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 90 II
0243837 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 98 II
0243838 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 100 II
0243839 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 120 II
0243840 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R
METFORMIN AUROVITAS 1000MG TBL FLM 180 II
0243841 18/ 162/14-C metformina.pdf metformina.pdf A10BA02 R

‹‹ ‹ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 30 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 10. prosinec 2019 v 00:09
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 30. listopad 2019 v 00:09