Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 2666
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0207338 EU/1/00/150/004
/PD/001/15
actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 196
0167751 EU/1/00/150/028 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 112
0167752 EU/1/00/150/029 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 196
0167753 EU/1/00/150/030 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 112
0167748 EU/1/00/150/025 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 196
0167749 EU/1/00/150/026 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 112
0167750 EU/1/00/150/027 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 28
0026304 EU/1/00/150/001 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 50
0026305 EU/1/00/150/002 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 98
0026306 EU/1/00/150/003 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0026307 EU/1/00/150/004 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 50
0026308 EU/1/00/150/005 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 98
0026309 EU/1/00/150/006 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 14
0026310 EU/1/00/150/007 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 14
0026311 EU/1/00/150/008 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 56
0026312 EU/1/00/150/009 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 56
0026313 EU/1/00/150/010 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 14
0026314 EU/1/00/150/011 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 28
0026315 EU/1/00/150/012 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 50
0026316 EU/1/00/150/013 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 30. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09