Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 3136
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML II
0209087 EU/1/14/944/012 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL 5X3ML
0210166 EU/1/14/944/003 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL 10X3ML
0210312 EU/1/14/944/009 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML I
0210171 EU/1/14/944/008 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 10X(2X5)X3ML II
0209088 EU/1/14/944/013 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ABASAGLAR 100U/ML INJ SOL PEP 5X3ML I
0210170 EU/1/14/944/007 abasaglar.pdf abasaglar.pdf A10AE04 R
ACTOS 15MG TBL NOB 112
0167748 EU/1/00/150/025 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 30
0026177 EU/1/00/150/016 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 112
0167750 EU/1/00/150/027 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 196
0167751 EU/1/00/150/028 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 112
0167752 EU/1/00/150/029 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 45MG TBL NOB 196
0167753 EU/1/00/150/030 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0207338 EU/1/00/150/004
/PD/001/15
actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 28
0026304 EU/1/00/150/001 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 50
0026305 EU/1/00/150/002 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 98
0026306 EU/1/00/150/003 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 28
0026307 EU/1/00/150/004 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 50
0026308 EU/1/00/150/005 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 30MG TBL NOB 98
0026309 EU/1/00/150/006 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R
ACTOS 15MG TBL NOB 14
0026310 EU/1/00/150/007 actos.pdf actos.pdf A10BG03 R

1 2 3 4 5 6 10 20 30 40 50 100 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 4. srpen 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. srpen 2020 v 01:05