Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 27
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
APREPITANT ACCORD 80MG+125MG CPS DUR 2+1
0224406 20/ 345/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT ACCORD 80MG CPS DUR 2
0224046 20/ 275/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT ACCORD 80MG CPS DUR 5
0224047 20/ 275/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT ACCORD 125MG CPS DUR 5
0224048 20/ 276/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 80MG CPS DUR 5X1
0243114 20/ 292/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 80MG CPS DUR 2X1
0243113 20/ 292/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 125MG+80MG CPS DUR 1X1+2X1
0243117 20/ 294/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 125MG CPS DUR 1X1
0243115 20/ 293/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 125MG CPS DUR 5X1
0243116 20/ 293/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT MYLAN 80MG CPS DUR 1X1
0243112 20/ 292/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT SANDOZ 125MG+80MG CPS DUR 1+2
0220737 20/1038/16-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
APREPITANT TEVA 125MG+80MG CPS DUR 1+2
0221997 20/ 168/17-C aprepitant.pdf aprepitant.pdf A04AD12 R
EMEND 125MG CPS DUR 5
0026636 EU/1/03/262/005 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 125MG CPS DUR 1
0026635 EU/1/03/262/004 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 80MG CPS DUR 5
0026634 EU/1/03/262/003 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 80MG CPS DUR 2
0026633 EU/1/03/262/002 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 80MG CPS DUR 1
0026632 EU/1/03/262/001 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 125MG+80MG CPS DUR 1+2
0026637 EU/1/03/262/006 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
EMEND 125MG POR PLV SUS 1
0209089 EU/1/03/262/011 emend.pdf emend.pdf A04AD12 R
IVEMEND 150MG INF PLV SOL 10
0167802 EU/1/07/437/004 ivemend.pdf ivemend.pdf A04AD12 R

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 24. září 2020 v 01:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. září 2020 v 01:09