Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 7
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
CALGEL 3,3MG/G+1MG/G ORM GEL 1X10G
0046200 95/ 127/95-C     A01AD11 B
CALGEL 3,3MG/G+1MG/G ORM GEL 1X10G
0238135 95/ 127/95-C calgel.pdf calgel.pdf A01AD11 R
DEVIPASTA 450MG/G+370MG/G DNT PST MED 1X5G
0207697 devipasta.pdf devipasta.pdf A01AD11 F
HERBADENT GNG SOL 1X25ML
0191186 94/1129/97-C herbadent.pdf herbadent.pdf A01AD11 R
KAMISTAD SENZITIV 185MG/G+20MG/G ORM GEL 1X10G
0064758 87/ 056/07-C kamistadse.pdf kamistadse.pdf A01AD11 R
SOLCOSERYL 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G
0232857 95/ 101/85-C solcoseryl.pdf solcoseryl.pdf A01AD11 R
SOLCOSERYL 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G
0136395 95/ 101/85-C     A01AD11 B

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10