Vyhledávání
Tyto seznamy obsahují léčivé přípravky či kategorií přípravků podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (White list) a seznamy léčivých přípravků či kategorií přípravků nepodléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které musí být opatřeny ochrannými prvky (Black list)
Počet nalezených záznamů: 24
Registrovaný název LP Doplněk názvu
Kód SÚKL Registrační číslo SPC ? PIL ? ATC sk. Stav registr. ?
BELOZYME 1,5MG/ML GGR/GNG AQA 1X120ML
0220736 69/1037/16-C belozyme.pdf belozyme.pdf A01AD02 R
BELOZYME 3MG/ML ORM SPR SOL 1X15ML
0220734 69/1035/16-C belozyme.pdf belozyme.pdf A01AD02 R
BELOZYME 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0220735 69/1036/16-C belozyme.pdf belozyme.pdf A01AD02 R
BENZYDAMIN MYLAN 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0173739 69/ 830/16-C     A01AD02 B
BENZYDAMIN MYLAN 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0238134 69/ 830/16-C benzydamin.pdf benzydamin.pdf A01AD02 R
CALGEL 3,3MG/G+1MG/G ORM GEL 1X10G
0046200 95/ 127/95-C     A01AD11 B
CALGEL 3,3MG/G+1MG/G ORM GEL 1X10G
0238135 95/ 127/95-C calgel.pdf calgel.pdf A01AD11 R
DEVIPASTA 450MG/G+370MG/G DNT PST MED 1X5G
0207697 devipasta.pdf devipasta.pdf A01AD11 F
GARGANTA 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0188188 69/ 164/15-C garganta.pdf garganta.pdf A01AD02 R
HERBADENT GNG SOL 1X25ML
0191186 94/1129/97-C herbadent.pdf herbadent.pdf A01AD11 R
KAMISTAD SENZITIV 185MG/G+20MG/G ORM GEL 1X10G
0064758 87/ 056/07-C kamistadse.pdf kamistadse.pdf A01AD11 R
LARYMED 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0133768 69/ 845/15-C larymed.pdf larymed.pdf A01AD02 R
MUNDISAL 87,1MG/G ORM GEL 1X8G
0046899 95/ 288/73-C mundisal.pdf mundisal.pdf A01AD R
OROCALM 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X15ML
0135475 69/ 547/16-C orocalm.pdf orocalm.pdf A01AD02 R
OROCALM 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0135476 69/ 547/16-C orocalm.pdf orocalm.pdf A01AD02 R
OROCALM 1,5MG/ML ORM SPR SOL 1X60ML
0135477 69/ 547/16-C orocalm.pdf orocalm.pdf A01AD02 R
OROCALM FORTE 3MG/ML ORM SPR SOL 1X15ML
0135478 69/ 548/16-C orocalmfor.pdf orocalmfor.pdf A01AD02 R
OROCALM FORTE 3MG/ML ORM SPR SOL 1X30ML
0135479 69/ 548/16-C orocalmfor.pdf orocalmfor.pdf A01AD02 R
SOLCOSERYL 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G
0232857 95/ 101/85-C solcoseryl.pdf solcoseryl.pdf A01AD11 R
SOLCOSERYL 2,125MG/G+10MG/G ORM PST 1X5G
0136395 95/ 101/85-C     A01AD11 B

1 2 › ››

Přípravky, které mají stanovenu úhradu ze zdravotního pojištění jsou barevně označeny a mají symbol .

Přípravky s aktivním výskytem na českém trhu dle pravidelného hlášení dodávek distributorů v období předchozích tří měsíců (s měsíčním odstupem) jsou označeny symbolem a jsou uvedeny tučně.

Aktualizace registračních údajů: 18. únor 2020 v 00:08
Aktualizace cenových a úhradových údajů: 1. únor 2020 v 00:10