EPITEST

EMP PRV 1

Kód SÚKL 0172704
Registrovaný název LP EPITEST
Název LP i EPITEST
Doplněk názvu EMP PRV 1
Síla
Léková forma Náplast pro provokační test
Velikost balení 1
Cesta Kožní podání
Jazyk obalu česky/anglicky
Typ balení
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka CHLORCHINALDOL (CHLORQUINALDOLUM)
CINCHOKAIN-HYDROCHLORID (CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM)
KLIOCHINOL (CLIOQUINOLUM)
BENZOKAIN (BENZOCAINUM)
METHYLPARABEN (METHYLPARABENUM)
NEOMYCIN-SULFÁT (NEOMYCINI SULFAS)
PERUÁNSKÝ BALZÁM (BALSAMUM PERUVIANUM)
DICHROMAN DRASELNÝ (KALII DICHROMAS)
TETRAKAIN-HYDROCHLORID (TETRACAINI HYDROCHLORIDUM)
THIOMERSAL (THIOMERSALUM)
DISULFIRAM (DISULFIRAMUM)
MERKAPTOBENZTHIAZOL (MERCAPTOBENZTHIAZOLUM)
PROPYLPARABEN (PROPYLPARABENUM)
ETHYLPARABEN (ETHYLPARABENUM)
ALKOHOLY TUKU Z OVČÍ VLNY (ALCOHOLES ADIPIS LANAE)
EUGENOL (EUGENOLUM)
KALAFUNA (COLOPHONIUM)
EDAMIN-DIHYDROCHLORID (EDAMINI DIHYDROCHLORIDUM)
BISFENOL A DIGLYCIDYLETHER (BISPHENOLI A DIGLYCIDYLETHER)
BENZYLPARABEN (BENZYLPARABENUM)
BUTYLPARABEN (BUTYLPARABENUM)
THIRAM (THIRAMUM)
CHLORID KOBALTNATÝ (COBALTOSI CHLORIDUM)
KVATERNIUM 15 (QUATERNIUM 15)
HEXAHYDRÁT SÍRANU NIKELNATÉHO (NICCOLI SULFAS HEXAHYDRICUS)
ISOTHIAZOLINONY (ISOTHIAZOLINONA)
BUTYLFENOL-FORMALDEHYDOVÁ PRYSKYŘICE (BUTYLPHENOL-FORMALDEHYDI RESINA)
PARAFENYLENDIAMIN (PARAPHENYLENDIAMINUM)
AMYLCINNAMAL (AMYLCINNAMALUM)
ISOEUGENOL (ISOEUGENOLUM)
CINNAMAL (CINNAMALUM)
CINNAMYLALKOHOL (ALCOHOL CINNAMYLICUS)
HYDROXYCITRONELLAL (HYDROXYCITRONELLALUM)
GERANIOL (GERANIOLUM)
MECH DUBOVÝ (MUSCUS QUERCINUS)
DIFENYLGUANIDIN (DIPHENYLGUANIDINUM)
ZINEČNATÁ SŮL DITIOKARBU (DITIOCARBUM ZINCICUM)
ZINKUM-DIBUTYLDITHIOKARBAMÁT (DIBUTYLDITHIOCARBAMATUM ZINCICUM)
ISOPROPYLFENYLPARAFENYLENDIAMIN (ISOPROPYLPHENYLPARAPHENYLENDIAMINUM)
CYKLOHEXYLFENYLPARAFENYLENDIAMIN (CYCLOHEXYLPHENYLPARAPHENYLENDIAMINUM)
DIFENYLPARAFENYLENDIAMIN (DIPHENYLPARAPHENYLENDIAMINUM)
HYDROXYMETHYLSUKCINIMID (HYDROXYMETHYLSUCCINIMIDUM)
MORFOLINOSULFANYLBENZOTHIAZOL (MORFOLINOSULFANYLBENZOTHIAZOLUM)
CYKLOHEXYLBENZOTHIAZOLSULFENAMID (CYCLOHEXYLBENZOTHIAZOLSULPHENAMIDUM)
DIBENZOTHIAZOLDISULFID (DIBENZOTHIAZOLDISULFIDUM)
TETRAMETHYLTHIURAMMONOSULFID (TETRAMETHYLTHIURAMMONOSULFIDUM)
DICYKLOPENTAMETHYLENTHIURAMDISULFID (DICYCLOPENTAMETHYLENTHIURAMDISULFIDUM)
ATC skupina V04CL
Název ATC skupiny TESTY PRO ALERGICKÁ ONEMOCNĚNÍ
Doping Hormony, růstové faktory a příbuzné látky (nelze pro léčbu sportovců použít vůbec). Bližší informace viz http://www.antidoping.cz/.

Informace o registraci

Registrační číslo 59/ 287/16-C
Registrační procedura registrace postupem vzájemného uznávání (MRP,DCP),ČR jako dotčený stát
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci SMARTPRACTICE DENMARK ApS, Hillerod
Země držitele DÁNSKO

Zpět na seznam