TYGACIL

50MG INF PLV SOL 10

Kód SÚKL 0026127
Registrovaný název LP TYGACIL
Název LP i TYGACIL
Doplněk názvu 50MG INF PLV SOL 10
Síla 50MG
Léková forma Prášek pro infuzní roztok
Velikost balení 10
Cesta Intravenózní podání
Typ balení Injekční lahvička
Režim výdeje na lékařský předpis
Účinná látka TIGECYKLIN (TIGECYCLINUM)
ATC skupina J01AA12
Název ATC skupiny TIGECYKLIN

Informace o registraci

Registrační číslo EU/1/06/336/001
Registrační procedura registrace centralizovaným postupem Společenství (s vyjimkou orphans)
Stav registrace R - registrovaný léčivý přípravek.
Držitel rozhodnutí o registraci Pfizer Europe MA EEIG, Bruxelles
Země držitele BELGIE

Zpět na seznam