EFFICIB

50MG/1000MG TBL FLM 196

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 3021,03 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 2061,31 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2924,98 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace léčivých látek sitagliptin/metformin nebo vildagliptin/metformin je hrazena u pacientů, u nichž použití maximálních tolerovaných dávek metforminu anebo sulfonylurey po dobu alespoň 3 měsíců společně s režimovými opatřeními nevedlo k uspokojivé kompenzaci diabetu definované hladinou HbAlc nižší než 60 mmol/mol (6,0 % dle IFCC). Nedojde-li k prokazatelnému zlepšení kompenzace diabetu o 7 % či vyšší pokles hladiny HbAlc při kontrole po 6 měsících léčby, přípravek není dále hrazen.
Specializace předepisujícího lékaře ? vnitřní lékařství
endokrinologie
diabetologie
Vykazovací limit ? L: Přípravek s preskripčním omezením je oprávněn předepsat k úhradě zdravotní pojišťovnou pouze lékař se specializovanou způsobilostí s označením odbornosti uvedené v preskripčním omezení, který má pro tuto specializovanou způsobilost uzavřenu se zdravotní pojišťovnou smlouvu o poskytování předmětné zdravotní služby, nebo jím písemně pověřený jiný lékař.
Orientační prodejní cena ? 3962,17 Kč
Orientační doplatek ? 1037,19 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam