AMIKACIN MEDOCHEMIE

500MG/2ML INJ/INF SOL 10X2ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 15.03.2020

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam