PIFELTRO

100MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 10986,69 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 4860,00 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 6396,72 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Léčivé přípravky s obsahem léčivé látky doravirin jsou hrazeny současně s jinými antiretrovirotiky k léčbě infekcí způsobených lidským virem imunodeficience (HIV-1) u dospělých pacientů kteří nemohou užívat inhibitory integrázy nebo je pro ně užívání inhibitorů integrázy nevhodné: 1) dosud neléčených, bez prokázané rezistence na skupinu NNRTI, 2) již dříve léčených virologicky suprimovaných, bez známek selhávání dosavadní léčby.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 13270,87 Kč
Orientační doplatek ? 6874,15 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam