IRBESARTAN MYLAN

300MG TBL NOB 98 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 03.12.2019 0500892
Případně lék v jiné síle
Obchodní/marketingové důvody
Zahájení 05.08.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam