ZOLETORV

10MG/40MG TBL FLM 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 966,66 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 889,11 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1258,61 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Ezetimib v kombinaci s atorvastatinem je hrazen u pacientů, u kterých nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-cholesterolu atorvastatinem 20,00 mg/den, simvastatinem 40,00 mg/den, fluvastatinem 80,00 mg/den, lovastatinem 80,00 mg/den a pravastatinem 40,00 mg/den nebo rosuvastatinem 20,00 mg/den. Cílová hodnota je stanovena u osob bez manifestace aterosklerózy či diabetu na 3,00 mmol/l a u osob s manifestací aterosklerózy či diabetem na 2,50 mmol/l.
Specializace předepisujícího lékaře ? kardiologie, dětská kardiologie, angiologie
specializované pracoviště pro léčbu hyperlipoproteinémie
vnitřní lékařství
diabetologie
Vykazovací limit ? E: Není-li s ohledem na účinnost a bezpečnost přípravku předepisování přípravku účelné přenést na jiného lékaře podle odstavce 2, v rozhodnutí se označí tento přípravek symbolem „E“.
Orientační prodejní cena ? 1334,29 Kč
Orientační doplatek ? 75,68 Kč
Započitatelný doplatek ? 68,73 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 68,73 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam