PIPERACILINA+TAZOBACTAM GENERIS

4000MG/500MG INF PLV SOL 1

Informace o souběžném dovozu

Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu.

Informace o souběžné distribuci

Lék není dovážen v rámci souběžné distribuce.

Informace o specifickém léčebném programu

Účel programu Zabezpečení dostupnosti léčivého přípravku obsahujícího kombinaci léčivých látek piperacillinum natricum a tazobactamum natricum v lékové formě prášku pro infuzní roztok po dobu nedostupnosti registrovaného léčivého přípravku. Přípravek je indikován k terapii následujících infekcí:
Dospělí a dospívající:
- závažné pneumonie zahrnující nozokomiální a ventilátorovou pneumonii,
- komplikované infekce močového cest (včetně pyelonefritidy),
- komplikované intraabdominální infekce,
- komplikované infekce kůže a měkkých tkání (včetně infekcí diabetické nohy).
Léčba pacientů s bakteriémií, která se vyskytuje ve spojení s některou z výše uvedených infekcí nebo u níž existuje podezření na takovou souvislost. Přípravek je možné používat při léčbě pacientů s febrilní neutropénií, u níž existuje podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.
Děti ve věku od 2 do 12 let:
- komplikované intraabdominální infekce.
Přípravek je možné používat při léčbě dětí s febrilní neutropénií, u níž existuje podezření, že je způsobena bakteriální infekcí.
Je třeba dbát oficiálních pokynů týkajících se náležitého používání antibakteriálních agens.
Pracoviště Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní a lůžkové péče.
Počet povolených balení 35000
Poznámka Léčivý přípravek je možné distribuovat do 30. 6. 2020. Léčivý přípravek dodaný do lékáren je možné vydávat a používat při poskytování zdravotních služeb po dobu jeho použitelnosti.
Distributor CZ Pharma s.r.o., Kostelec nad Černými lesy.
Datum schválení 06.11.2019
Platnost programu 30.06.2023

Informace o cizojazyčné šarži

U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži.

Zpět na seznam