ANAPEN INJ.ROZTOK 300 MCG/0,3ML (PŘEDPLNĚNÁ INJEKČNÍ STŘÍKAČKA)

300MCG INJ SOL ISP 1X0,3ML

SPC - Souhrn údajů o přípravku anapen-inj-roztok-300-mcg-0-3ml-predplnena-injekcni-strikacka-spc.pdf
NR - Rozhodnutí o registraci
PIL - Příbalová informace anapen-inj-roztok-300-mcg-0-3ml-predplnena-injekcni-strikacka-pil.pdf
PAR - Veřejná zpráva o hodnocení  
Text na obalu anapen-inj-roztok-300-mcg-0-3ml-predplnena-injekcni-strikacka-obal.pdf
Braillovo písmo Schváleno – text na obalu odpovídá zákonným požadavkům.
Texty SPC a PIL u centralizovaně registrovaných léčiv (registrační číslo začínající EU) jsou uvedeny odkazem na stránky Evropské lékové agentury EMA. Manuál pro vyhledávání informací o registraci na stránkách EMA. Zde naleznete příslušné texty v kolonce Product Information – CS. Upozorňujeme, že EMA uvádí texty SPC a PIL společně v jednom souboru, a to souhrnně pro více sil nebo lékových forem léčivého přípravku. SÚKL neodpovídá za aktualizaci textů SPC a PIL na webových stránkách EMA.

PIL a SPC u registrací B, Q, C doporučujeme vyhledat u odpovídajících přípravků se stavem registrace R.

Zpět na seznam