ACNATAC

10MG/G+0,25MG/G GEL 30G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 28.05.2020
Přerušení 01.05.2020 Lék je nahraditelný jinou léčbou acne vulgaris Výrobní důvody 31.5.2020
Zahájení 22.11.2019

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam