BETALOC ZOK

50MG TBL PRO 30

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 146,73 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Cena původce byla ohlášena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 11,65 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 17,56 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 221,12 Kč
Orientační doplatek ? 203,56 Kč
Započitatelný doplatek ? 13,41 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 13,41 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam