ZETOVAR

10MG/80MG TBL NOB 100

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 18.05.2020 Neplatné hlášení

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam