EUPHYLLIN CR N

100MG CPS PRO 50

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 12.02.2020
Přerušení 21.01.2020 0225510, 0225512, 0225514, 0232841, 0232845, 0061237
Lék v jiné lékové formě či síle (nutná úprava dávkování, dle doporučení lékaře)
Výrobní důvody 28.02.2020
Obnovení 26.06.2019
Přerušení 10.06.2019 0225510, 0225512, 0225514, 0061237
Lék v jiné lékové formě či síle (nutná úprava dávkování, dle doporučení lékaře)
Výrobní důvody 26.06.2019
Zahájení 22.01.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam