MAXITROL

OPH UNG 3,5G

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 16.08.2018
Přerušení 01.08.2018 Lék v jiné lékové formě nebo stejné lékové formě s jinou kombinací antiinfektiva a kortikoidu
Zahájení 13.02.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam