ADVANTAN

1MG/G CRM 1X15G

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 51,15 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 30,92 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 46,03 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen po předepsání dermatologem nebo lékařem jiné odbornosti po konzultaci s dermatologem, kdy závěr musí být zaznamenán do zdravotnické dokumentace pacienta.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 77,08 Kč
Orientační doplatek ? 31,05 Kč
Započitatelný doplatek ? 31,05 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 31,05 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam