MAVIRET

100MG/40MG TBL FLM 84(4X21)

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 339492,53 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 315901,35 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 355385,11 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek MAVIRET je hrazen v terapii dospělých pacientů s chronickou virovou hepatitidou C genotypu HCV1, HCV2, HCV3, HCV4, HCV5 nebo HCV6, bez cirhózy nebo s kompenzovanou cirhózou: a)kteří nebyli dříve léčeni, b)u kterých selhala předchozí léčba kombinací pegylovaného interferonu alfa s ribavirinem, nebo kombinací pegylovaného interferonu alfa s ribavirinem a sofosbuvirem nebo kombinací sofosbuviru s ribavirinem. Maximální délka léčby je: 1)u dosud neléčených pacientů s infekcí genotypu HCV1, HCV2, HCV3, HCV4, HCV5, HCV6 bez cirhózy 8 týdnů a s kompenzovanou cirhózou 12 týdnů. 2)u pacientů, u kterých selhala předchozí léčba, s infekcí genotypu HCV1, HCV2, HCV4, HCV5, HCV6 bez cirhózy 8 týdnů a s kompenzovanou cirhózou 12 týdnů. 3)u pacientů, u kterých selhala předchozí léčba, s infekcí genotypu HCV3 bez cirhózy i s kompenzovanou cirhózou 16 týdnů.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 381854,42 Kč
Orientační doplatek ? 26469,31 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam