SEVELAMER CARBONATE HEATON

800MG TBL FLM 180

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 2752,57 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1975,21 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 2666,78 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Sevelamer a lanthankarbonát předepisuje nefrolog u spolupracujících dialyzovaných pacientů, u kterých se nepodařilo při prokázané dietě s omezením fosforu do 1200 mg/d, adekvátní dialyzační léčbě - Kt/V dle Daugirdase II více než 1,2 a terapii kalciovými vazači fosfátů snížit fosfatémii pod 2,0mmol/l. Kontroly účinnosti podávání jsou prováděny nejméně jednou za 3 měsíce léčby. Podávání je ukončeno, pokud je při kontrole zjištěna hyperfosfatémie vyšší než 2,5mmol/l.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 3625,52 Kč
Orientační doplatek ? 958,74 Kč
Započitatelný doplatek ? 524,21 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 524,21 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam