THIOGAMMA TURBO SET

600MG INF SOL 1X50ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 22.06.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam