AROPILOS

8MG TBL PRO 84

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 03.03.2017

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam