ZERBAXA

1G/0,5G INF PLV CSL 10

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Přerušení 01.04.2020 Lék obtížně nahraditelný Výrobní důvody konec srpna.2020
Zahájení 15.09.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam