EXVIERA

250MG TBL FLM 56(4X14)

Předběžně vykonatelná maximální cena výrobce ? 23093,62 Kč
Právní základ ceny Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 29023,62 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 33508,30 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Přípravek EXVIERA je hrazen v kombinaci s přípravkem VIEKIRAX s nebo bez současně podávaného ribavirinu k terapii dospělých pacientů s chronickou virovou hepatitidou C genotypu HCV1 bez cirhózy nebo s kompenzovanou cirhózou: a) kteří nebyli dříve léčeni. b) kteří byli neúspěšně léčeni kombinací pegylovaného interferonu alfa s ribavirinem. Maximální délka léčby je: 1) 12 týdnů u pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV1a nebo HCV1b bez cirhózy a u pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV1b s kompenzovanou cirhózou. 2) 24 týdnů u pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV1a s kompenzovanou cirhózou.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 26854,84 Kč
Orientační doplatek ? 0 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam