LOSARTAN AUROBINDO

50MG TBL FLM 28

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 26.07.2019 0235905
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 20.12.2018

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam