PARALEN GRIP CHŘIPKA A BOLEST

500MG/25MG/5MG TBL FLM 24 I

U léčivých přípravků, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění při poskytování ambulantní zdravotní péče, není cena regulována. Z tohoto důvodu nejsou údaje o cenách a úhradách uvedeny.

Zpět na seznam