CAPREOMYCIN (CAPASTAT)

1G INJ PLV SOL 1

Informace o souběžném dovozu

Lék není dovážen v rámci souběžného dovozu.

Informace o souběžné distribuci

Lék není dovážen v rámci souběžné distribuce.

Informace o specifickém léčebném programu

Účel programu Zajištění pohotovostní zásoby léčivého přípravku pro léčbu pacientů s tuberkulózou jakékoli lokalizace způsobené kmenem Mycobacterium tuberculosis rezistentní nejméně na dvě základní antituberkulotika (isoniazid, rifampicin)
Pracoviště Poskytovatelé zdravotních služeb formou ambulantní nebo lůžkové péče (koordinace léčebného programu: Toxikologické informační středisko Kliniky pracovního lékařství VFN, Praha 2).
Počet povolených balení 500
Distributor PHOENIX, lékárenský velkoobchod a.s., ČR
Datum schválení 31.01.2017
Platnost programu 31.01.2021

Informace o cizojazyčné šarži

U léku nebyl schválen dovoz v cizojazyčné šarži.

Zpět na seznam