RESELIGO

10,8MG IMP ISP 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 01.12.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam