CEFZIL O.S.

250MG POR PLV SUS 60ML

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 178,97 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 67,14 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 101,05 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ?
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 268,43 Kč
Orientační doplatek ? 167,38 Kč
Započitatelný doplatek ? 134,12 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 134,12 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam