URIZIA

6MG/0,4MG TBL RET 100

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 2922,95 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Předběžně vykonatelná jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 1022,64 Kč
Předběžně vykonatelná maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 1392,75 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona. Rozhodnutí dosud nenabylo právní moci, je však předběžně vykonatelné.
Indikační omezení úhrady ? Fixní kombinace tamsulosin/solifenacin je hrazena pro léčbu středně těžkých až těžkých jímacích symptomů (urgence, zvýšená frekvence močení) a mikčních symptomů spojených s benigní hyperplazií prostaty (BPH) u mužů, kteří adekvátně nereagují na léčbu monoterapií antagonisty alfa-1 adrenergních receptorů.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ?
Orientační prodejní cena ? 3839,18 Kč
Orientační doplatek ? 2446,43 Kč
Započitatelný doplatek ? 2446,43 Kč
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ? 2446,43 Kč
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam