CONVERIDE

150MG/12,5MG TBL FLM 30 I

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.04.2019 0203617
Přechod na jiný SÚKL kód
Zahájení 25.03.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam