LEPTOPROL

5MG IMP ISP 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Obnovení 18.01.2018
Přerušení 27.11.2017 Lék není nahraditelný
Obnovení 13.02.2017
Přerušení 08.12.2016 Lék není nahraditelný
Zahájení 26.01.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam