LUISEA

0,02MG/3MG TBL FLM 3X28(24+4)

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 04.06.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam