FEMINEGI

3MG/0,03MG TBL FLM 1X21

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 28.02.2019 0132740, 0132793, 0132813, 0132858, 0132982, 0132998, 0152106, 0163982, 0180922, 0184708, 0221057, 0221065
Přechod na jinou velikost balení
Zahájení 24.11.2014

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam