KALOBA 20 MG POTAHOVANÉ TABLETY

TBL FLM 21

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 27.08.2015

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam