ADEMPAS

0,5MG TBL FLM 42

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 30873,70 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Trvalá jádrová úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 25632,60 Kč
Trvalá maximální úhrada VILP ze zdravotního pojištění ? 29703,58 Kč
Indikační omezení úhrady ? Přípravek je hrazen u dospělých nemocných ve funkční třídě NYHA II a III s inoperabilní CTEPH, reziduální nebo rekurentní CTEPH po plicní endarterektomii (potvrzenou na pracovišti se zkušeností s komplexní diagnostikou a léčbou CTEPH pro zlepšení funkční zdatnosti). Léčba bude ukončena, pokud dojde k refrakternímu zhoršení funkční třídy podle NYHA nebo zátěžové kapacity v souvislosti se základním onemocněním a nemocný nebude kandidátem na transplantaci plic. Za refrakterní se považuje přetrvávání zhoršení ve dvou po sobě následujících reevaluačních kontrolách, které probíhají po 4-6 měsících léčby. Léčba nebude hrazena, pokud dojde k progresi onemocnění do funkční třídy NYHA IV.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 35584,09 Kč
Orientační doplatek ? 5880,51 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam