MABTHERA

1400MG INJ SOL 1X11,7ML

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 27.04.2016

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam