SOVALDI

400MG TBL FLM 28

Maximální cena výrobce/Cena původce ? 358146,26 Kč
Právní základ maximální ceny výrobce/ceny původce ? Maximální cena výrobce byla stanovena dle zákona.

Informace o základní úhradě

Jádrová úhrada ze zdravotního pojištění ? 354194,40 Kč
Maximální úhrada ze zdravotního pojištění ? 406032,19 Kč
Právní základ úhrady ze zdravotního pojištění ? Úhrada byla stanovena dle zákona.
Indikační omezení úhrady ? Sofosbuvir je hrazen v kombinaci s ribavirinem k léčbě dospělých pacientů s chronickou hepatitidou C: 1. U pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV2 nebo HCV3, kteří jsou zařazeni na čekací listinu k transplantaci jater. Maximální délka hrazené léčby je 24 týdnů. 2. U dosud neléčených pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV2, které nelze léčit pegylovaným interferonem. Maximální délka hrazené léčby je 12 týdnů. 3. U dosud neléčených a u dříve léčených pacientů s infekcí vyvolanou genotypem HCV3, které nelze léčit pegylovaným interferonem. Maximální délka hrazené léčby je 24 týdnů. Pegylovaným interferonem nelze léčit: 1) osoby s nekontrolovanou depresí, epilepsií či s nekontrolovaným psychotickým onemocněním; 2) těhotné ženy; 3) osoby s nekontrolovaným autoimunitním onemocněním štítné žlázy, sítnice; 4) osoby s dekompenzovanou jaterní cirhózou; 5) osoby po orgánových transplantacích kromě jater; 6) osoby s počtem trombocytů nižším nebo rovným 90 000/ml a/nebo s absolutním počtem neutrofilů nižším než 1500/ml.
Specializace předepisujícího lékaře ?
Vykazovací limit ? S: Jde-li o přípravek, jehož použití je s ohledem na veřejný zájem účelné koncentrovat do specializovaných pracovišť dle § 15 odst. 10 zákona, označí se v rozhodnutí symbolem „S“. Takový přípravek účtuje jako zvlášť účtovaný přípravek zdravotní pojišťovně pouze specializované pracoviště, a to na základě smlouvy uzavřené mezi ním a zdravotní pojišťovnou.
Orientační prodejní cena ? 410553,12 Kč
Orientační doplatek ? 4520,93 Kč
Započitatelný doplatek ?
Započitatelný doplatek u osob starších 65 let (včetně) ?
U léčivých přípravků hrazených ze zdravotního pojištění je uvedena výše maximální ceny výrobce resp. nahlášená cena původce u přípravků, které nepodléhají regulaci maximální cenou výrobce, výše úhrady ze zdravotního pojištění a odhadovaná ceny pro konečného spotřebitele (cena v lékárně).

Zpět na seznam