REMSIMA

100MG INF PLV CSL 1

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Zahájení 06.11.2013

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam