INFLECTRA

100MG INF PLV CSL 5

Informace z hlášení o zahájení, přerušení a ukončení uvádění léčivého přípravku na trh
Typ oznámení Platnost od Nahrazující LP ? Důvod přerušení / ukončení Předpokládaný termín obnovení
Ukončení 01.12.2016 0194340, 0194345, 0027283

Veškerá přijatá hlášení jsou dostupná v přehledu.

Zpět na seznam